Εγγραφή Νέου Μέλους στον ΣΕΕΔΑ

Στη συζήτηση αυτή μπορείτε να δείτε τις προϋποθέσεις αλλά και τη διαδικασία εγγραφής ενός διακριθέντα αθλητή - μιας διακριθείσας αθλήτριας στον Σύλλογο Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών.Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου Άρθρο 4:

"Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα:


1) Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι Έλληνες εξαιρετικά διακριθέντες αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν σημαντική αθλητική διάκριση ως μέλη των Εθνικών Ομάδων σε επίσημα Παγκόσμια & Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς αγώνες κλπ όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.2725/1999 και έχουν διοριστεί σε κενή οργανική θέση του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή βρίσκονται σε στάδιο διορισμού με ΦΕΚ διορισμού ή απόφαση διορισμού.


2) Μέλος δεν μπορεί να γίνει εξαιρετικά διακριθείς αθλητής ή διακριθείσα αθλήτρια που δεν έχει επιτύχει εξαιρετική διάκριση όπως αυτή ορίζεται στον Ν2725/1999 και δεν έχει εγγραφεί στον Ειδικό Πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).
3) Επίτιμο μέλος του ΣΕΕΔΑ μπορεί να γίνει κάποιος μόνο έπειτα από πρόταση των μελών του Συλλόγου και αφού το αίτημα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. και ψηφοφορία. Οι προτάσεις επίτιμων μελών πρέπει να συνοδεύονται από σκεπτικό και να αφορά ανθρώπους που με τη δράση τους βοήθησαν στους σκοπούς του Συλλόγου.
 
Κάθε ένας που συγκεντρώνει τις παραπάνω νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου που κοινοποιείται στα υποψήφια μέλη με το ποσό κατάθεσης των πενήντα ευρώ (50€) και αντίγραφο είτε της πρώτης σελίδας του ΦΕΚ διορισμού ή αντίγραφο της απόφασης διορισμού για τους μη διορισθέντες ή αποδεικτικό της εγγραφής στον ειδικό πίνακα της ΓΓΑ.
 
** Για την απλούστευση της παραπάνω διαδικασίας αρκεί ο αριθμός του ΦΕΚ διορισμού - αριθμός απόφασης διορισμού και όχι η προσκόμιση των αντιγράφων.
Βήμα 1ο

Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να αποστείλουν το μήνυμά τους στο e-mail του ΣΕΕΔΑ: diakrithentesathlites@gmail.com ζητώντας να τους αποσταλεί η "Αίτηση Νέου μέλους" ή την κάνουν download από το συγκεκριμένο θέμα (NewMemberApp.pdf)
 
Βήμα 2ο
Επιστρέφουν συμπληρωμένη την Αίτηση είτε στο E-mail είτε μέσω fax: 2313 319761 (Υπόψη: Ιατρίδου Ραμπέα)

Βήμα 3ο
Μόλις ειδοποιηθούν ότι η αίτησή τους έγινε δεκτή καταθέτουν το ποσό των
50€ στον τραπεζικό λογαριασμό του ΣΕΕΔΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ, στη Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • Αρ. λογαριασμού: 5286-075753-879 και
  • ΙΒΑΝ:                  GR53 0172 2860 0052 8607 5753 879 (για πληρωμές μέσω internet banking)
  • Αιτιολογία πληρωμής: Εγγραφή Νέου Μέλους – Ονοματεπώνυμο
Βήμα 4ο
Αποστέλλεται το αποδεικτικό πληρωμής στο e-mail του συλλόγου:
diakrithentesathlites@gmail.com
και άμεσα λαμβάνουν τους κωδικούς εισόδου τους στο forum μελών και εφόσον το επιθυμούν και στην ομάδα συζήτησης στο Facebook.
 

Comments

  • Το ποσό των 50 ευρώ περιλαμβάνει την εγγραφή στον σύλλογο 30 ευρώ συν συνδρομή ενός έτους 20 ευρώ.
Sign In or Register to comment.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories